Utstillingsresultater; hva betyr de?

I KLASSE 12 (4-8 md):

Klassevinner får sertifikatet CACC om den holder minimum 93 poeng


Dette gjelder for alle klasser der det deles ut sertifikat:
Dersom klassevinner ikke holder poengen til sertifikat får den resultatet Excellent 1 - no cert

antallet poeng for å oppnå Excellent er minimum 88.


Dersom det er flere katter i klassen vil alle som oppfyller poengene til Excellent bli nummerert 2 til og med 4, resterende får kun Excellent.


Holder ikke katten poengene til Excellent kan den få resultat Meget God (Very Good) som er minimum 76 poeng, eller God som er 61 poengI KLASSE 11 (8-12 md):
Klassevinner får sertifikatet CACJ om den holder minimum 93 poeng.


I KLASSE 9 & 10 (ukastrerte/kastrerte katter 12 md eller eldre):

Klassevinner får sertifikatet CAC eller CAP om den holder minimum 93 poeng


I KLASSE 7 & 8 (ukastrerte/kastrerte katter som har oppnådd titel CH eller PR):

Klassevinner får sertifikatet CACIB eller CAPIB om den holder minimum 95 poeng.


I KLASSE 5 & 6 (ukastrerte/kastrerte katter som har oppnådd tittel IC eller IP):

Klassevinner får sertifikatet CAGCIB eller CAGPIB om den holder minimum 96 poeng.


I KLASSE 3 & 4 (ukastrerte/kastrete katter som har oppnådd tittel GIC eller GIP):

Klassevinner får sertifikatet CACS eller CAPS om den holder minimum 97 poeng.


I KLASSE 1 & 2 (ukastrerte/kastrerte katter som har oppnådd tittel SC eller SP):

Katter i disse klassene får alle HP, men rangeres ikke innad i klassen.BEST I VARIANT (BIV):

Velges blant kattene innenfor en farge/fargegruppe uavhengig av alder eller kjønn forutsatt at minimum 3 katter av fargen/fargruppen er tilstede.

Det kan maksimalt deles ut 4 BIV i en farge/fargegruppe; 

- voksen

- ungdyr

- kattunger

- kastrat (gjelder voksne 12 md eller eldre, kastrater som aldersmessig tilhører kl 11 & 12 medregnes i disse klassene)


En katt må oppnå minimum 95 poeng for å kunne bli Best i Variant. Dersom dommeren ikke har noen katter hen mener holder dette antallet poeng, kan hen la være å dele ut BIV. Dette gjelder ikke dersom noen av kattene i BIV-uttagningen allerede har oppnådd et resultat som krever 95 poeng eller høyere.


Dersom det ikke er 3 katter til stede i hver klasse i en farge/fargegruppe kan de til BIV slås sammen på følgende måte:

- BIV-total (voksen, ungdyr & kattunger)
- BIV- voksen + BIV ungdyr/kattunger

- BIV voksen/ungdyr + BIV kattunger

- BIV voksen/kattunger + BIV ungdyr


Merk at kastrater 12 md eller eldre aldri slås sammen med de ukastrerte. For at det skal bli BIV-kastrat må det være minimum 3 kastrater i fargen/fargegruppen tilstede.NOMINERING TIL BEST IN SHOW (NOM):

Når det kommer til nominering konkurrer kattene ikke lenger innenfor egen rase/farge, men med katter fra de andre rasene i kategorien den tilhører. (F.eks. Kategori 1 = EXO, PER, RAG,  SBI, TUV)


En dommer kan maksimalt nominere 6 katter fra en kategori:

- voksen hann

- voksen hunn

- kastrat hann

- kastrat hunn

- ungdyr (uavhengig av kjønn)

- kattunge (uavhengig av kjønn)

For å kunne bli nominert må katten ha oppnådd minimum 97 poeng. Det vil si at en dommer ikke har lov til å holde tilbake en NOM om det i klassen er katter som har fått utdelt  sertifikatene CACS/CAPS.


Huskatter:

For huskattene kan det maksimalt nomineres 4 stykker til panel:

- Langhår hann

- Langhår hunn

- Korthår hann

- Korthår hunnBEST IN SHOW (BIS):

I bestepanelet konkurrerer de nominerte kattene til samtlige dommere som har dømt en kategori med hverandre om å bli:

- BIS voksen hann

- BIS voksen hunn

- BIS kastrat hann

- BIS kastrat hunn

- BIS ungdyr

- BIS kattunge


For Huskatt kåres:

- BIS langhår

- BIS korthår


Del denne siden