Raseringer er forbundsuavhengige klubber som arrangerer hobbyutstillinger, rasespesialer o.l. og som arbeider for å spre kunnskap og med å promotere en (eller flere) spesifikk rase. Slike foreninger har oftest et oppdretterregister og kan være et kontaktpunkt for kattungekjøpere.

Om en rasering er NRR-godkjent, betyr det at den har talerett på NRRs Generalforsamling i saker som omhandler rasen.

Kategori 1:

Norsk Skogkattring  - Norsk Skogkatt

Sibirkattens Venner  - Sibirkatt

Sibir- og Nevaringen  - Sibirkatt & Neva MasqueradeKategori 3:

Burmaklubben  - Burmeser

Koratringen  - Korat

Kurilean Bobtail Klubben  - Kurilean BobtailKategori 4:

ABY & Somaliringen  - Abyssiner & SomaliHuskatt:

Del denne siden