Hvilke titler kan din katt oppnå?

TITLER OPPNÅDD PÅ UTSTILLING:

KCH (Kitten Champion) - oppnås i klasse 12


JCH (Junior Champion) - oppnås i klasse 11


CH (Champion) - oppnås i klasse 9


PR (Premior) - oppnås i klasse 10


IC (Internasjonal Champion) - oppnås i klasse 7


IP (Internasjonal Premior) - oppnås i klasse 8


GIC (Grand Internasjonal Champion) - oppnås i klasse 5


GIP (Grand Internasjonal Premior) - oppnås i klasse 6


SC (Supreme Champion) - oppnås i klasse 3


SP (Supreme Premior) - oppnås i klasse 4


Se her for antall sertifikater din katt trenger til de forskjellige titlene.TITLER OPPNÅDD PÅ VINNERUTSTILLINGER:

WORLD WINNER (WW'år):

Tildeles de katter som blir Best in Show på Verdensutstillingen hvert år.
Tittelen og årstallet den ble oppnådd settes foran kattens navn, også foran andre titler som CH/PR osv


SCANDINAVIAN WINNER (SW'år):

Tildeles alle katter som blir Best in Show på denne vinnerutstillingen hvert år.

Tittelen og årstallet den ble oppnådd settes foran kattens navn, også foran andre titler som CH/PR osv


det samme gjelder for disse  utstillingene:
AMERICAN WINNER (AW'år)

BALTIC WINNER (BW'år)

CENTRAL EUROPEAN WINNER (CEW'år)

MEDITERRANEAN WINNER (MW'år)

NORTH SEA WINNER (NSW'år)HEDERSTITLER:

JUNIOR WINNER (JW):

Tittelen tildeles katter som i klasse 11 og/eller 12 har oppnådd resultat Best in Show minimum 5 ganger. 

Tittelen settes bak kattens navn.


DISTINGUISHED SHOW MERIT (DSM):

Tittelen tildeles voksne katter ukastrerte og kastrerte som har oppnådd resultat Best in Show minimum 10 ganger over en periode på 2 år og 1 dag mellom første og siste tellende resultat.

Katter som har oppnådd noen Best in Show som ukastrert ortsetter å samle resultater etter den har blitt kastrat, men alle resultatene må være tatt etter katten ble voksen (over 12 md).

Tittelen settes bak kattens navn.


DISTINGUISHED VARIETY MERIT (DVM):

Tittelen tildeles voksne katter ukastrerte og kastrerte som har oppnådd Best i Variant minimum 10 ganger over en periode på 2 år og 1 dag mellom første og siste tellende resultat.

Katter som har oppnådd Best i Variant som kattunge og/eller ungdyr tar med disse resultatene videre og fortsetter å samle som ukastrert og kastrert.

Tittelen settes bak kattens navn.


DISTINGUISHED SENIOR WINNER (DSW):

Tittelen tildeles katter som har nådd alder for seniorklasse (7 år eller eldre) som har oppnådd 5 Best in Show i vanlig klasse som ukastrert og/eller kastrert over en periode på 1 år og 1 dag fra første til siste tellende resultat.

Resultater fra senior og veteranklasse teller ikke mot denne tittelen.

Tittelen settes bak kattens navn.


DISTINGUISHED MERIT (DM):

Tittelen tildeles hunnkatter og hannkatter som har 5 avkom fra minimum 2 kull som har oppnådd resultat IC/IP eller høyere, alternativt DSM, DVM, JW eller DM. Blant hannkattens avkom må minst en av titlene eller høyere ha vært oppnådd etter 01.01.2023. Bare FIFe-titler gjelder.

Tittelen settes bak kattens navn.NATONAL WINNER (NW'år):

Tittelen tildeles beste voksen, beste kastrat og beste ungdyr i hver kategori, basert på resultater oppnådd i løpet av NRR-utstillinger pr år.  Tilsvarende for huskatt, tildeles beste langhår og beste korthår.

Tittelen og årstallet den ble oppnådd settes foran kattens navn, også foran andre titler som CH/PR osv.


Del denne siden