Webk@tten

Klubben ble stiftet i 1982 som Opplandskatta og var aktiv fram til januar 1993, da den ble lagt i bero. Sommeren 2002 ble driften tatt opp igjen, og navnet endret til Webk@tten.

Vårt mål er å være en livskraftig og solid klubb, som kan være til nytte og glede for medlemmene, samt å være en klubb som setter fokus på fornuftig dyrehold og dyrevernmessige aspekter ved kattesporten.

Det meste av vår aktivitet foregår gjennom vår Facebook-side som kun er tilgjengelig for klubbens betalende medlemmer. Der holder vi konkurranser, har medlemsmøter på chat, deler bilder med hverandre m.m.

I 2022 arrangerte vi utstilling på Fåberg ved Lillehammer, noe vi skal gjenta i 2023.

Klubbens kontaktadresse er til vår sekretær (se styreoversikt). Minner om at all fysisk post til NRR skal gå via klubben.

Klubbens kontonummer er 9235 18 65603 / VIPPS 638476. Kontingenten forfaller 1. februar hvert år.

Del denne siden