Klubbens styre etter GF 29.11.2023

LEDER (valgt til 2024) - tilleggsoppgave redaktør & webmaster:

Marie Grensbråten Lorvik

leder@webkatten.com

SEKRETÆR (valgt til 2025) - klubbens kontaktadresse:

Hilde Marie Grensbråten

Tlf: +47 902 20 962 / kontakt@webkatten.com

Heggtoppen 5 P, 3403 Lier

KASSERER (valgt til 2025):

Kari Imzouagh / kasserer@webkatten.com

Webk@ttens kontonr: 9235 18 65 603 / VIPPS 638476

STYREMEDLEM (valgt til 2025):

Gunn Høyesveen

STYREMEDLEM (valgt til 2024):

Marlene Høyesveen

VARAMEDLEM (valgt til 2024):

Charlotte Ejsten Pedersen

VARAMEDLEM (valgt til 2025):

Linda Björk Ódinsdóttir

Del denne siden