Webk@tten

Klubben ble stiftet i 1982 som Opplandskatta og var aktiv fram til januar 1993, da den ble lagt i bero. Sommeren 2002 ble driften tatt opp igjen, og navnet endret til Webk@tten.

 

Vårt mål er å være en livskraftig og solid klubb, som kan være til nytte og glede for medlemmene, samt å være en klubb som setter fokus på fornuftig dyrehold og dyrevernmessige aspekter ved kattesporten.

 

Det meste av vår aktivitet foregår gjennom vår Facebook-side som kun er tilgjengelig for klubbens betalende medlemmer. Der holder vi konkurranser, har medlemsmøter på chat, deler bilder med hverandre m.m.

 

Når det gjelder utstillinger så har Webk@tten arrangert dette, selv om det begynner å bli noen år siden nå. Vi ønsker imidlertid å se på muligheten for å gjøre dette igjen i framtiden, kanskje sammen med en annen klubb slik vi med hell gjorde med BURAK på begynnelsen av 2000-tallet.

 

Klubbens kontaktadresse er til vår sekretær (se styreoversikt). Minner om at all fysisk post til NRR skal gå via klubben.

 

Klubbens kontonummer er 9235 18 65603 / VIPPS 638476. Kontingenten forfaller 1. februar hvert år.