SC S*Helinka's Kassandra, SOM n / Eier: Tove & Jan Stalder

SC S*Helilnka's Kassandra, SOM n / Eier: Tove & Jan Stalder