Status: Endelig forhold mellom kategoriene - utstillingen er full

Endelig oversikt lørdag

Endelig oversikt søndag


Status: Forhold mellom kategorier pr 08.06.2022

Status for lørdag 08.06.2022

Status for søndag 08.06.2022


Status: Forhold mellom kategorier pr 01.06.2022

Status for lørdag 01.06.2022

Status for søndag 01.06.2022


Status: Forhold mellom kategorier pr 25.05.2022

Status for lørdag pr 25.05.2022

Status for søndag pr 25.05.2022