Klubbens styre etter GF 24.11.2021

LEDER (valgt til 2022) - tilleggsoppgave redaktør & webmaster:

Marie Grensbråten Lorvik

leder@webkatten.com

 

SEKRETÆR (valgt til 2023) - klubbens kontaktadresse:

Hilde Marie Grensbråten

Tlf: +47 902 20 962 / kontakt@webkatten.com

Heggtoppen 5 P, 3403 Lier

 

KASSERER (valgt til 2023):

Kari Imzouagh / kasserer@webkatten.com

Webk@ttens kontonr: 9235 18 65 603 / VIPPS 638476

 

STYREMEDLEM (valgt til 2023):

Gunn Høyesveen

 

STYREMEDLEM (valgt til 2022):

Marit Mersland

 

VARAMEDLEM (valgt til 2022):

Silje Tøndelstrand Størdal

 

VARAMEDLEM (valgt til 2023):

Randi Rissmann Holen